Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna

Ordlista
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

En teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på det befintliga telefoninätet där vanlig koppartråd används. Överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms).

Analog

Analog teknik bygger på en steglöst och kontinuerligt överföring av ljud eller bild, som t.ex i en radio eller äldre tv-teknik. Analoga data måste föras över till digital form för att kunna bearbetas i en dator.

Anslutningspunkt (Access point)

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Asymmetrisk

Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten.

Bandbredd (Bandwidth)

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring.

Brandvägg (Firewall)

Hindrar intrång i datorn eller ett lokalt datornät. En brandvägg kan vara hårdvara t.ex. inbyggd i routern eller ett program i datorn. Heter på engelska firewall.

Bredband (Broadband)

Hög överföringskapacitet i ett nät. Vad som menas med bredband finns det ingen riktig överenskommelse om. En vanlig gräns är 2,5 Mbit/s.

Bredbandstelefoni

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

En standard för att automatiskt sätta upp de olika datorernas adresser i ett lokalt nätverk. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att komma ut på internet.

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är ett exempel. En fördel med digitala data är att informationen kan kopieras hur många gånger som helst utan att informationen försämras.

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt. För att ta emot digital-tv krävs en särskild box eller att tv:n har inbyggd digital mottagare. Se även IPTV.

DNS (Domain Name Server)

System som översätter domännamn till IP-adresser. Gör att datorn hittar rätt på internet.

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. Ett exempel på en domän (ett domännamn) är www.burlovsbostader.se

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Fastighetsnät

Nät som sammanbinder alla bostäder i en fastighet.

Fiber

En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.

FTP (File Transfer Protocol)

En standard för att överföra datafiler över Internet.

FTTH (Fiber To The Home)

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden.

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Standard för att överföra hemsidor till webbläsaren i användarens dator.

Internet

Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking.

Intranät

Benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som internet.

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som har hand om adressering och vägval för datapaket på internet och i andra IP-baserade nät.

IP-adress

Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är internets motsvarighet till telefonnumren.

IP-telefoni

Telefoni eller telefontjänst över internet via kommunikationsprotokollet IP, det vill säga telefoni via internet, istället för vanliga telefonnätet.

IPTV

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet. Kallas också Digital-tv via bredband.

Kabel-tv

Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge internetuppkoppling.

Kopparkabel

Kabel för överföring av elektrisk signal. Används i det fasta telefonnätet.

Lägenhetsnät

Det nät som sammanbinder rummen i en bostad, t.ex. med hjälp av en trådlös router.

Mbps

Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps.

Nedströms

När data överförs från operatören till abonnenten.

Redundans

Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablar.

RJ45

Den kontakt som används i LAN för anslutning mellan dator och nät.

Router

Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Routern kan liknas vid en växel och växeltelefonist.

Server

En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet.

Set top box

Den box som ansluter en traditionell tv till bredbandsnätet.

Switch

Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.

Symmetrisk kommunikation

Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokollen som Internet bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en ”adresslapp”. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP.

Triple play

Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning.

Uppströms

När data överförs i riktning från användaren till operatören.

Video on demand

Beställd video distribuerad över bredbandsnät.

Virus

Virus är en typ av skadlig kod. Kännetecknas av att den kopierar sig själv från fil till fil på datorn och därmed infekterar den drabbade datorn. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken till att radera innehållet på datorns hårddisk.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Ett WLAN är oftast begränsat till ett rum, ett hus eller företag.

VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Förmedling av tal (telefoni) via internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll.

VPN (Virtual Private Network)

Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar som då används som om de hade direkt förbindelse med varandra.

Skandia fastigheter
Vad innebär ett öppet bredbandsnät?

I ett öppet bredbandsnät kan flera leverantörer erbjuda sina tjänster och du som hyresgäst har frihet att välja dem som passar just dig. Det finns många olika leverantörer och massor av paket och erbjudanden. Om du inte är nöjd med en leverantör kan du byta. Ett öppet bredbandsnät med konkurrens mellan olika aktörer gör att priserna ofta blir lägre och mer fördelaktiga.

Vad är fördelarna med det nya öppna bredbandsnätet för mig som hyresgäst?

Med det nya bredbandsnätet av fiber får du tillgång till supersnabb överföring av data – upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV. Snabbheten innebär stora fördelar, till exempel för dig som vill spela spel på datorn eller titta på streamad film. Du får också möjlighet till HDTV.
Du får en oerhört stor valfrihet när det gäller att kunna välja mellan olika tjänster, paket och leverantörer.
Konkurrensen mellan de många olika leverantörerna pressar priserna. Genom att välja mellan olika tjänster och paket och jämföra priser har du goda möjligheter att sänka dina totalkostnader för TV, bredband och telefoni. Här på portalen hittar du alla tjänsteleverantörer som finns i bredbandsnätet och kan jämföra deras tjänster.

När kommer det nya öppna bredbandsnätet att installeras i fastigheten där jag bor?

Du kommer att få ett brev med mer information i god tid innan installationen påbörjas i din fastighet.

Måste jag få utrustningen installerad i min lägenhet även om jag inte vill ha några tjänster i det nya öppna bredbandsnätet?

Ja lanseringen av det öppna bredbandsnätet innebär att utrustning måste installeras även om du inte vill teckna några tjänster just nu. Det är en ny standard för samtliga hushåll och lokaler i Skandias fastigheter som möjliggör beställning för dig eller framtida hyresgäst. Informationsbreven som skickas ut i god tid innan lanseringen av det öppna bredbandsnätet kommer att beskriva hur detta påverkar just dig.

Måste jag byta till det nya öppna bredbandsnätet? Kan jag välja att behålla mina nuvarande tjänster istället?

Om du idag har bredband eller tv via det befintliga kabeltv-nätet kan du ha kvar dina tjänster. Det befintliga kabeltv-nätet kommer inte att släckas ner, utan fungerar precis som tidigare. Om du vill kan du välja att ha tjänster både i det befintliga kabeltv-nätet, till exempel tjänster inom TV, och i det nya öppna bredbandsnätet, till exempel ditt bredband. Om du har andra typer av tjänster idag och vill behålla dem, till exempel mobilt bredband, kommer inte heller dessa tjänster att påverkas.

Hur gör jag för att välja tjänsteleverantör?

Gå in under Leverantörer i menyraden. Där hittar du alla leverantörer som finns tillgängliga. Där kan du jämföra tjänsteleverantörer och priser med varandra.

Hur kommer jag igång när jag väl har valt tjänsteleverantör?

Titta under Support i menyraden. Där kan du läsa precis hur du ska göra för att ansluta din dator, tv eller telefon. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din tjänsteleverantör för vägledning.

Jag har ytterligare frågor kring inkoppling. Vart vänder jag mig?

Om du inte hittar vad du söker under Support kan du kontakta din tjänsteleverantör för vägledning. Du hittar kontaktuppgifterna under Leverantörer i menyraden.

Jag har en digitalbox som jag tidigare använt i kabel-tv-nätet. Kan jag använda samma digitalbox i det nya öppna bredbandsnätet?

Nej. Om du vill du byta till det nya öppna bredbandsnätet behövs en digital-box som stöder så kallad IP-kommunikation. Du köper den av respektive leverantör, som anpassat den speciellt efter sina system. Boxen ingår ofta i leverantörernas olika erbjudanden. Det behövs en box till varje tv-apparat.

Jag vill inte teckna några nya tjänster utan vill behålla mina tjänster i det befintliga kabel-tv-nätet. Kan jag fortsätta att använda samma digitalbox som tidigare?

Ja, om du idag har tjänster i det befintliga kabel-tv-nätet och vill fortsätta att ha kvar dem. Om du vill ha tjänster i det öppna bredbandsnätet behöver du en ny box som du får från din tjänsteleverantör.

Jag har en gammal "tjock-tv". Fungerar den för digital-tv i det nya öppna bredbandsnätet?

Ja, men du behöver en digitalbox som stöder så kallad IP-kommunikation. Ibland kan det dock vara problematiskt att ansluta en riktigt gammal tv-apparat till en digitalbox. Kontrollera därför att din tv-apparat har rätt anslutningsmöjligheter till en digitalbox. Anslutningen sker vanligtvis med scart-kabel eller HDMI-kabel.

Jag har flera tv-apparater i min lägenhet. Hur gör jag?

Du behöver en digital IP-box till varje tv-apparat. Extra boxar erbjuds ofta till bra priser av tjänsteleverantörerna. Du kopplar ihop dem med en så kallad switch, som kan liknas vid ett grenuttag. Kontakta din tjänsteleverantör om du är osäker.

Vilka tjänsteleverantörer finns det?

Aktuella tjänsteleverantörer och deras erbjudanden presenteras i menyraden under Tjänster. Tjänsteleverantörerna utformar fritt sina erbjudanden och kampanjer.

Kommer telefonen i det fasta nätet att stängas ner?

Nej. Telefoni i det gamla kopparnätet, via telefonjacket, berörs inte utan fortsätter att fungera som tidigare. Du kan dock välja att teckna avtal med en av de nya tjänsteleverantörerna om så kallad ip-telefoni istället.

Hur går arbetet till i området?

Eftersom det inte finns ett bredbandsnät av fiber redan idag bygger vi ett nytt nät. Det innebär att vi behöver gräva utanför huset. Därefter sker en installation i trapphuset och i varje lägenhet.

Hur får jag information och svar på frågor?

Om du har frågor om en specifik tjänst kan du vända dig till den tjänsteleverantör som du har valt. Kontaktuppgifter hittar du under Leverantörer i menyraden. Om du har frågor om den fasta utrustningen i din lägenhet eller lokal kan du vända dig till oss på iTUX. Kontaktuppgifterna hittar du under Kontakt i menyraden.

Hur går installationen till?

Arbetet med att installera det nya öppna bredbandsnätet i Skandias fastigheter i Göteborg kommer att ske successivt från och med november 2017 och avslutas under våren 2018. Rent praktiskt innebär det att vi anlitar en entreprenör som drar fram fiber till varje fastighet. Därefter dras fiber genom fastigheten till varje lägenhet eller lokal. Installationen avslutas i lägenheten/lokalen med att vi installerar en CPE, en utrustning som liknar ett modem. Via CPE:n ansluter du sedan de tjänster som du valt. Som hyresgäst kontaktar du själv tjänsteleverantören för att beställa de tjänster du vill ha. När i tid detta berör just dig kommer att framgå av de informationsbrev som skickas ut till dig. Informationsbreven skickas ut i god tid innan det öppna bredbandsnätet ska lanseras i din fastighet.